[www.peakpotential.in.th]
 peakpotential
 
 
 
ข่าวสาร/กิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PQ and AI Coaching Process

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตร “PQ and AI Coaching Process”  

ดำเนินการโดย อาจารย์ปกรณ์  วงศ์รัตนพิบูลย์
การใช้ศาสตร์เกี่ยวกับจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) มาเชื่อมโยงกับกระบวนการโค้ช (Coaching Process) ทำให้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่สมดุลทั้งภายนอกและภายใน ดังคำที่ว่า

"งานได้ผล คนเป็นสุข สมดุลชีวิต"


PQ (Positive Quotient)
    การมีระดับเชาว์ปัญญาเชิงบวกสูง หมายถึง การที่จิตของคุณเป็นมิตรต่อตัวคุณมากกว่าที่จะเป็นศัตรู ทำให้สามารถในการบรรลุศักยภาพที่แท้จริงของคุณ สะท้อนความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจากภายในของตัวคุณมากกว่าการแสดงออกเท่านั้น

AI (Appreciative Inquiry)
    กระบวนการศึกษาค้นหาร่วมกัน เพื่อค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวตนในองค์กรหรือโลกที่อยู่รอบตัวของเขา นำไปสู่การค้นพบแนวทางดำเนินการที่ดีที่สุดต่อๆไป

Coaching Process
    กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกรอบความคิด (Mindset) ของบุคคลที่ยึดติดกับสภาวะเดิมๆ (Fixed Mindset) ไปสู่กรอบความคิดการเติบโต (Growth Mindset) เพื่อออกจากศักยภาพเดิม แล้วค้นหาวิธีการใหม่ๆในการลงมือปฏิบัติ ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ

“การสร้างกระบวนการโค้ชให้สอดคล้องกับวงจรของ AI แล้วสร้างเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PQ) จะนำไปสู่การค้นพบและเข้าถึงศักยภาพที่แท้จริงของบุคคลอย่างมีสติ ทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและมีความยั่งยืนในตัวเอง”

 

แบบทดสอบการประเมินคุณลักษณะ ของบุคคลด้วยการทำงานของสมอง
(Brain Base Working)
เรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาตัวเองเป็นโค้ชพี่เลี้ยงที่ดี (Mentor Coach)
เรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสร้างเครื่องมือ การโค้ชชิ่งของตัวเอง
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-374-8638, 02-732-2345
 วัน / เวลา / สถานที่

การอบรมจัดใน วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรม โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
[คลิกดูแผนที่]

 การชำระเงิน

โอนเข้าบัญชี
- ชื่อบัญชี นาง ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาหัวหมาก เลขที่ 078-2-88891-9
- ลงทะเบียนต่อท่านๆ 1,000 บาท

Pay in หลักฐานการโอนเงินที่ E-mail: asst.entraining@gmail.com หรือ Line ID. Asst.entraining
พร้อมแจ้ง ชื่อ - ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง ใบเสร็จรับเงินจะมอบให้ ณ วันจัดอบรม (กรณีที่ต้องการใบเสร็จ)

 
 
 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-374-8638, 02-732-2345

รายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
PQ and AI Coaching Process
[ วันอาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน 2561 ]


ลำดับที่ วันที่ลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล สถานะการชำระเงิน
   1 2018-05-15 15:08:19    นาย นาย สมนึก ฉั่วประดิษฐ์ภัณฑ์ ชำระเงินแล้ว
   2 2018-05-15 15:13:12    นาย นาย กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์ ชำระเงินแล้ว
   3 2018-05-15 15:16:45    นาย คุณพลภัทร ลีพรหมมา ชำระเงินแล้ว
   4 2018-05-15 17:24:24    นางสาว ธัญญลักษณ์ ขวัญเอี่ยม ชำระเงินแล้ว
   5 2018-05-16 06:59:28    นางสาว บุณฑริกา ผดุงวิทย์ ชำระเงินแล้ว
   6 2018-05-16 09:25:11    นางสาว จันทรา ทองเอียด ชำระเงินแล้ว
   7 2018-05-16 10:02:39    นาย คุณกิตติภัฏ ชุณหวิริยะกุล ชำระเงินแล้ว
   8 2018-05-18 10:11:56    นาง ศรีวิไล ตันติรัตน์ไพศาล ชำระเงินแล้ว
   9 2018-05-18 13:31:39    นาย วราวุธ มีสุภา ชำระเงินแล้ว
   10 2018-05-18 23:23:27    นาย สุวิทย์ ชาญพิทยานุรักษ์ ชำระเงินแล้ว
   11 2018-05-22 05:43:45    นาย Banjob Piyamat ชำระเงินแล้ว
   12 2018-05-23 15:12:26    นางสาว ดร. ณภัคอร ปุณยภาภัสสร ชำระเงินแล้ว
   13 2018-05-25 09:04:31    นางสาว พรทิพย์ บัณฑราภิวัฒน์ ชำระเงินแล้ว
   14 2018-05-29 13:17:42    นาย เรืองศักดิ์ อัศวราชันย์ ชำระเงินแล้ว
 * หากรายชื่อของท่านไม่แสดงหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อ 02-732-2345 E-mail: asst.entraining@gmail.com หรือ Line ID : Asst.entraining
 
 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวสาร/กิจกรรม | บริการของเรา | ความรู้ทั่วไป | ติดต่อเรา
Copyright @2015. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240