[www.peakpotential.in.th]
 peakpotential
 
 

 
 
 
    เรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาการโค้ชจากกระบวนการโค้ชจริง
โดย โค้ชปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
คลิปวีดีโอ เรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาการโค้ชจากกระบวนการโค้ชจริง

   การเรียนรู้การโค้ช กระบวนการโค้ช เทคนิคการโค้ชต่างๆ จากการสังเกตผู้ที่เชี่ยวชาญการโค้ช ดำเนินการโค้ชอย่างถูกต้องตามหลักการโค้ช และมีเทคนิคการโค้ชตามลักษณะความต้องการของโค้ชชี่ สามารถเพิ่มการเรียนรู้กระบวนการโค้ชได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

   การเรียนรู้กระบวนการโค้ชจากผู้อื่น เชื่อมโยงกับกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเอง สู่การลงมือปฏิบัติการโค้ชด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการโค้ชของตัวเองมากขึ้น
   เอกสารที่ใช้กับหลักสูตรนี้
    slide หลักสูตรการพัฒนาการโค้ชจากกระบวนการโค้ชจริง [download]
    แบบฟอร์มบันทึก การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ของสมอง [download]
    แบบฟอร์มบันทึก การโค้ชเพื่อชีวิตที่มีความสุข [download]
    แบบฟอร์มบันทึก การโค้ชเพื่อปลดล็อกข้อจำกัด [download]
    แบบฟอร์มบันทึก การโค้ชด้วยการเจริญสติ [download]

หลักสูตรการพัฒนาการโค้ชจากกระบวนการโค้ชจริง [p.1/7]
 
หลักสูตรการพัฒนาการโค้ชจากกระบวนการโค้ชจริง [p.2/7]
 
หลักสูตรการพัฒนาการโค้ชจากกระบวนการโค้ชจริง [p.3/7]
 
หลักสูตรการพัฒนาการโค้ชจากกระบวนการโค้ชจริง [p.4/7]
 
หลักสูตรการพัฒนาการโค้ชจากกระบวนการโค้ชจริง [p.5/7]
 
หลักสูตรการพัฒนาการโค้ชจากกระบวนการโค้ชจริง [p.6/7]
 
หลักสูตรการพัฒนาการโค้ชจากกระบวนการโค้ชจริง [p.7/7]
       
         
 
 
 
 

 
 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวสาร/กิจกรรม | บริการของเรา | ความรู้ทั่วไป | ติดต่อเรา
Copyright @2015. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240