[www.peakpotential.in.th]
 peakpotential
 
 

 
 
 
    เรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตเทคนิคการสอนแนว
Strategic Group Coaching & Consulting

โดย โค้ชปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
คลิปวีดีโอ เรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสอนแนว Strategic Group Coaching & Consulting

   เทคนิคการสอนแนว “การโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching)” เหมาะสำหรับการใช้กระบวนการโค้ชกับการสอนที่มีกลุ่มคนจำนวนไม่มากนักที่มีเป้าหมาย (Goal) ในเรื่องเดียวกัน เพียงแต่ความรับผิดชอบและวิธีการดำเนินการไปสู่เป้าหมายนั้นไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน เพราขอบเขตงาน แนวทางปฏิบัติและสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกัน
   เอกสารที่ใช้กับหลักสูตรนี้
    slide หลักสูตรเทคนิคการสอนแนว Strategic Group Coaching & Consulting [download]
    แบบฟอร์ม การสร้างกระบวนการเชื่อมโยงหลักการของตัวเอง [download]

หลักสูตรเทคนิคการสอนแนว Strategic Group Coaching & Consulting [p.1/6]
 
หลักสูตรเทคนิคการสอนแนว Strategic Group Coaching & Consulting [p.2/6]
 
หลักสูตรเทคนิคการสอนแนว Strategic Group Coaching & Consulting [p.3/6]
 
หลักสูตรเทคนิคการสอนแนว Strategic Group Coaching & Consulting [p.4/6]
 
หลักสูตรเทคนิคการสอนแนว Strategic Group Coaching & Consulting [p.5/6]
 
หลักสูตรเทคนิคการสอนแนว Strategic Group Coaching & Consulting [p.6/6]
         
 
 
 
 
 

 
 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวสาร/กิจกรรม | บริการของเรา | ความรู้ทั่วไป | ติดต่อเรา
Copyright @2015. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240