[www.peakpotential.in.th]
 peakpotential
 
 

 
 
 
    เรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตร HRD...เป็นโค้ชในองค์กร
โดย โค้ชปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
คลิปวีดีโอ เรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตร HRD...เป็นโค้ชในองค์กร

   บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรมากที่สุดคือ HRD (Human Resource Development) ซึ่งมีเจตนาที่ดีและจัดแตรียมความพร้อมของการพัฒนาด้วยหลักสูตรต่างๆ ,กิจกรรมมากมายและโครงการที่เอื้อต่อการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร แต่ปัญหาคือ บุคลากรไม่ยอมพัฒนาตัวเองเท่าที่ควร ทำให้สิ่งที่ใส่เข้าไป ไม่เท่ากับศักยภาพที่พนักงานส่งออกมาใช้กับการทำงานในหน้าที่ของตัวเอง
   เอกสารที่ใช้กับหลักสูตรนี้
    slide หลักสูตร HRD...เป็นโค้ชในองค์กร [download]
    การใช้คำถามรูปแบบต่างๆ ประกอบการโค้ชชิ่ง [download]

หลักสูตร HRD...เป็นโค้ชในองค์กร [p.1/7]
 
หลักสูตร HRD...เป็นโค้ชในองค์กร [p.2/7]
 
หลักสูตร HRD...เป็นโค้ชในองค์กร [p.3/7]
 
หลักสูตร HRD...เป็นโค้ชในองค์กร [p.4/7]
 
หลักสูตร HRD...เป็นโค้ชในองค์กร [p.5/7]
 
หลักสูตร HRD...เป็นโค้ชในองค์กร [p.6/7]
         
หลักสูตร HRD...เป็นโค้ชในองค์กร [p.7/7]
       
 
 
 
 
 

 
 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวสาร/กิจกรรม | บริการของเรา | ความรู้ทั่วไป | ติดต่อเรา
Copyright @2015. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240