[www.peakpotential.in.th]
 peakpotential
 
 

[5] [4] [3] [2] [1]
เดือนพฤศจิกายน 2558
กิจกรรม :
โครงการเทคนิคการสร้างเครื่องมือการโค้ชชิ่งของตัวเอง ครั้งที่ 2
วันที่ :
15 พฤศจิกายน 2558 [ปิดรับสมัครแล้วครับ]
สถานที่ :
ณ โรงแรม Beat Hotel Bangkok เวลา 9.00 น. - 16.30 น.
   
เดือนตุลาคม 2558
กิจกรรม :
เทคนิคการจัดทำสไลด์ประเภทต่างๆให้สอดคล้องกับหลักสูตร ครั้งที่ 1
วันที่ :
18 ตุลาคม 2558 [ปิดรับสมัครแล้วครับ]
สถานที่ :
ณ โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.
   
เดือนกันยายน 2558
กิจกรรม :
เคล็ด (ไม่) ลับการดำเนินการทำ 1:1 Coaching ครั้งที่ 2
วันที่ :
20 กันยายน 2558 [ปิดรับสมัครแล้วครับ]
สถานที่ :
ณ โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.
บรรยากาศงาน :
 [คลิกดูภาพบรรยากาศภายในงาน]
 
กิจกรรม :
โครงการพัฒนาวิทยากรภายในองค์กร รุ่น 8
วันที่ :
21 กันยายน 2558 [ปิดรับสมัครแล้วครับ]
สถานที่ :
ณ โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.
   
เดือนสิงหาคม 2558
กิจกรรม :
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสร้างหลักสูตรของตัวเอง ครั้งที่ 2
วันที่ :
9 สิงหาคม 2558 [ปิดรับสมัครแล้วครับ]
สถานที่ :
ณ โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.
   
เดือนกรกฎาคม 2558
กิจกรรม :
เคล็ด (ไม่) ลับการดำเนินการทำ 1:1 Coaching ครั้งที่ 1
วันที่ :
19 กรกฎาคม 2558 [ปิดรับสมัครแล้วครับ]
สถานที่ :
ณ โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.
บรรยากาศงาน :
 [คลิกดูภาพบรรยากาศภายในงาน]
   
เดือนมิถุนายน 2558
กิจกรรม :
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครบเครื่อง...เรื่องการโค้ชด้วยศาสตร์ต่างๆ ครั้งที่ 1
วันที่ :
28 มิถุนายน 2558 [ปิดรับสมัครแล้วครับ]
สถานที่ :
ณ โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.
บรรยากาศงาน :
 [คลิกดูภาพบรรยากาศภายในงาน]
   
เดือนพฤษภาคม 2558
กิจกรรม :
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสร้างหลักสูตรของตัวเอง ครั้งที่ 1
วันที่ :
10 พฤษภาคม 2558 [ปิดรับสมัครแล้วครับ]
สถานที่ :
ณ โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.
บรรยากาศงาน :
[คลิกดูภาพบรรยากาศภายในงาน]
   
กิจกรรม :
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการอบรมในรูปแบบ Training and Group Coaching ครั้งที่ 2
วันที่ :
24 พฤษภาคม 2558 [ปิดรับสมัครแล้วครับ]
สถานที่ :
Beat Hotel Bangkok เวลา 9.00 น. - 16.30 น.
บรรยากาศงาน :
 [คลิกดูภาพบรรยากาศภายในงาน]
   
เดือนเมษายน 2558
กิจกรรม :
โครงการพัฒนาวิทยากรภายในองค์กร รุ่น 7
วันที่ :
27 เมษายน 2558 [ปิดรับสมัครแล้วครับ]
สถานที่ :
ณ โรงแรมจัสมินซิตี้(สุขุมวิท 23) เวลา 9.00 น. - 16.30 น.
บรรยากาศงาน :
[คลิกดูภาพบรรยากาศภายในงาน]
   
เดือนมีนาคม 2558
กิจกรรม :
โครงการเทคนิคการสร้างเครื่องมือการโค้ชชิ่งของตัวเอง ครั้งที่ 1
วันที่ :
29 มีนาคม 2558 [ปิดรับสมัครแล้วครับ]
สถานที่ :
Beat Hotel Bangkok เวลา 9.00 น. - 16.30 น.
บรรยากาศงาน :
[คลิกดูภาพบรรยากาศภายในงาน]
 
 
[5] [4] [3] [2] [1]
 
บรรยากาศงานโครงการการพัฒนาตัวเองเป็นโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach) ที่ดี! ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559 ณ. โรงแรม THE FOUR WINGS HOTEL (สุขุมวิท 26)... ดูทั้งหมด
 
บรรยากาศงานโครงการ เทคนิคการโค้ชเชิงลึกกับการถอดบทเรียนการโค้ช ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ณ. โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 ... ดูทั้งหมด
     
 
 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวสาร/กิจกรรม | บริการของเรา | ความรู้ทั่วไป | ติดต่อเรา
Copyright @2015. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240